GeoForum - forum geograficzne
Odnośnie danych statystycznych - Wersja do druku

+- GeoForum - forum geograficzne (http://www.forum.geozone.pl)
+-- Dział: GeoForum oraz serwis GeoZone (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Dział: Sugestie i pytania (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Odnośnie danych statystycznych (/showthread.php?tid=1655)


Odnośnie danych statystycznych - Piecu - 17-04-2008 22:34

Przeglądałem arkusze z danymi zamieszczonymi na państwa portalu. W arkuszach dotyczących zagadnień geografii społecznej i ekonomicznej brakuje jednej istotnej informacji, mianowicie roku, dla którego dane zostały zebrane. Jest to dość istotne dlatego, że zmiany w tej dziedzinie nauki zachodzą dynamicznie.


- snaakee - 18-04-2008 14:55

Dane zostawione zostały w oparciu o Świat w liczbach 2004/2005, a więc pochodzą głównie z 2003 oraz ostatniego spisu ludności. Stosowną informację zamieścimy przy aktualizacji.